ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu kullanıcı sözleşmesi, İstanbul, Türkiye adresinde mukim, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından işletilmekte olan WEB sitesi, www.hmega.com.tr adresi üzerinden ürün satın alıma işlemi yapmak üzere siteye kayıt olan gerçek kullanıcı ve kullanıcılar ile Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. arasında, üyelik aşamasında yapılmakta olan bir sözleşmedir. Siteye kayıt olan kullanıcılar, siteye üye oldukları andan itibaren bu kullanıcı sözleşmesinin bütün hükümlerini koşulsuz kabul etmiş ve onaylamış olurlar.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler taraflarca işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

Aşağıda bulunan genel şartlar ve koşullar, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. FİRMASININ KURULUŞU OLAN WEB SİTESİ' olan www.hmega.com.tr adresine üye olan KULLANICILAR arasındaki ticari ilişkiye münhasıran uygulanacaktır. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’ne ait WEB SİTESİ'ni kullanarak, KULLANICI , aşağıda bulunan genel şartlar ve koşulları ve ayrıca Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’ne  ait WEB SİTESİ'de açıklandığı üzere Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ nin çalışma şeklini kabul etmektedir.

 

SORUMLULUKLAR

KULLANICI, "Kullanıcı Üyelik Formu'na, kimlik, adres, iletişim ve ödeme bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak gireceğini, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri en kısa zamanda güncelleyeceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

Kayıt esnasında, KULLANICI, bir kullanıcı adı seçmesi gerekir. Kullanıcı adı, hakaret edici, 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yazılı katalog suçlarını ihlal edici yada TCK' da suç sayılan fiillerle bağlantılı olmamalıdır, diğer site kullanıcılarını aldatacak ve yanlış bilgilendirecek şekilde seçilmemelidir, WEB SİTESİ adı ve benzeri isim olmamalıdır, herkesçe uygulanmakta olan görgü kurallarına aykırı olmamalıdır veya üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemelidir. Seçilecek kullanıcı ismi başka internet sitelerinin reklamını yapacak yada üçüncü partilerin telif haklarını ihlal edecek şekilde olmamalıdır.

Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Kayıt süreci esnasında, KULLANICI bir kullanıcı adı seçmelidir. Kullanıcı adı, hakaret edici, 5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yazılı katalog suçlarını ihlal edici veya TCK' da suç sayılan fiillerle bağlantılı olmamalıdır, diğer kullanıcıları aldatacak ve yanlış bilgilendirecek şekilde seçilmemelidir, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ adı ve benzeri isim olmamalıdır, çoğunlukça uygulanmakta olan görgü kurallarına aykırı olmamalıdır,üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemelidir. Seçilecek kullanıcı ismi başka internet sitelerinin reklamını yapacak yada üçüncü partilerin telif haklarını ihlal edecek şekilde olmamalıdır.

Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., herhangi bir zamanda,kendi takdir yetkisine bağlı olarak bir KULLANICI'yı geçici veya kalıcı olarak üyelikten men etme veya herhangi bir zamanda ilgili hesabı devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Genel kural olarak KULLANICI, yürürlükte olan kanun ve mevzuatı veya Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ya da üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğinde, üyelikten men edileceklerdir.

KULLANICI,Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nde verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını ve zararları tazmin mükellefiyetini kabul, beyan ve taahhüt eder.


KULLANICI, üyelik formunu doldurarak kayıt olduğu esnada ve Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.  WEB SİTESİ'ni kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilecek bir şifre kullanmamalı, kullanıcı adı, şifre ve kredi kartı bilgilerini başkalarıyla paylaşmamalıdır. KULLANICI, bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olduğunu, kullanıcı adı, şifre veya kredi kartı bilgilerinin kendisinden başka biri tarafından kullanılmasından Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. nin hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

KULLANICILAR'ın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı KULLANICILAR'ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.  'in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

İlgili kullanıcı şifresi, KULLANICI tarafından gizli tutulacaktır. Kayıt sırasında oluşturulan kullanıcı hesapları devredilemez. Kullanıcı hesabı sadece KULLANICI tarafından kullanılabilir ve bir başka kişi tarafından kullanımına izin verilmez. İster üçüncü şahısların, ister Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.  WEB SİTESİ'nin veya Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 'in zararına olsun, kullanıcı hesabının kötüye kullanılması, KULANICI'nın men edilmesi ve hakkında bir suç duyurusunda bulunulmasıyla sonuçlanacaktır. Genel olarak, KULLANICI ilgili şifreyle birlikte kullanıcı hesabının kullanılması suretiyle gerçekleşen bütün faaliyetlerden şahsen sorumlu olacaktır.

KULLANICI (LAR), bu madde kapsamında, işbu sözleşmenin feshedilmesi ve Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.  WEB SİTESİ kullanıcı hesabının iptal edilmesi halinde  Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.  WEB SİTESİ'nden hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını, ne isim altında olursa olsun her hangi bir tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.


KULLANICI, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ kullanıcı hesabının iptal edilmesini ve sözleşmenin feshini kendisi istiyorsa, buna ilişkin taleplerini, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 'in Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nde belirlemiş olduğu destek@heromega.com e-posta adresine yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

ÖZEL PROMOSYONLAR VE KAMPANYALARDahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ tarafından sunulan tüm özel promosyonlar ve kampanyalar Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nde ve ilgili bültenlerde duyuruldukları takdirde geçerli olur. Bu promosyon ve kampanyalar limitli süreler dahilinde, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nde ve ilgili bültenlerinde duyurulan detaylar çerçevesinde geçerlidir. Belirlenen sürelerin aşılması durumunda promosyon ve kampanyalar geçerliliklerini yitirir.

İADE VE İPTALLER


Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. satın alınan ürünler için KULLANICI'ya iade ve iptal hakları tanır. KULLANICI bu haklarını Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kullanabilir. İade ve iptaller ile ilgili kurallar Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından zaman zaman değiştirilebilir.

İadelerde gönderi ücretleri kullanıcıya aittir. Giden ve iade gönderilen kargo bedelleri toplamı kullanıcıya yansıtılır. İadesi kabul edilmeyen ürünler KULLANICI'ya karşı taraf ödemeli geri gönderilir. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’ni mağdur bırakacak bir durum söz konusu olduğu takdirde ürün kabulü yapılmayacaktır. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. söz konusu ürünün kendisine teslimatı esnasında oluşabilecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

Arıza kaynaklı iade işlemleri, KULLANICI'ya teslimatı gerçekleştiren Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ile bağlantıya geçmelidir. Ürünün kusuru tespit edildiği takdirde ürün yenisi ile değiştirilecektir. İade işlemi faturanızdaki fiyat üzerinden teslimat tarihi itibariyle 15 iş günü içerisinde ambalajı bozulmamak kaydıyla yapılır. 


ÖDEME 


Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'ne ödenene kadar ürün KULLANICI'ya gönderilmeyecektir.

Aksi belirtilmediği sürece, ürün teslimatı, KULLANICI tarafından verilmiş olan Türkiye sınırları içerisindeki bir adrese doğrudan firmamız aracılığıyla yapılacaktır. Ürün kargoya verildiği zaman KULLANICI' aranacak, bilgilendirici sms yada e-posta gönderilecektir. Teslimat süreleri farklılık gösterebilir ve belirtilen teslimat süresi sadece bir yol göstericidir ve garanti edilmemektedir. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., alıcıyı bilgilendirme yükümlülüğü olmaksızın, akdi yükümlülüklerini yerine getirmek üzere üçüncü şahıslarla çalışma hakkına sahip olacaktır. 


B Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 'den ürün satın alan KULLANICI, ürünü teslim almadan önce kargo görevlisi huzurunda ürünü kontrol edip üründe bir hasar olması durumunda kargo görevlisi marifetiyle üründeki hasarı tutanak ile tespit ettirmekle yükümlüdür. Gerek teslim aşamasında gerekse daha sonra hasarlı olduğu tespit edilen ürün için KULLANICI, derhal Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ile temasa geçerek, ürünün seri numarasını da belirtmek kaydıyla, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'ne hasar bildiriminde bulunmalıdır. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 'in kendisine sağlayacağı iade numarasıyla birlikte ürün iadesini gerçekleştirecektir. Hasarlı ürünlerin iade masrafları Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 'ne ait olacaktır. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. hasarlı ürünü teslim aldıktan sonra yapacağı testler neticesinde hasarın sebebini tespit edecek ve uygun görülürse ürünü yenisiyle değiştirecektir.


Sevkiyat sırasında zarar gördüğünü düşündüğünüz paketleri teslim aldığınız firma yetkilisi önünde açıp kontrol ediniz. Eğer üründe herhangi bir zarar varsa kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almayınız. Ürün teslim alındıktan sonra kargo firmasının görevini tam olarak yerine getirdiğini kabul etmiş olduğunuzu unutmayınız.


Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 'nin sipariş verilen ürünü herhangi bir nedenle teslim edememesi halinde, KULLANICI'nın tercihine bağlı olarak Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., ürünü aynı veya daha iyi özelliklere sahip başka bir ürünle değiştirmeye veya KULLANICI'ya fiyatı geri ödemeyi kabul eder.

Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.  WEB SİTESİ'NİN KULLANILMASINA İLİŞKİN GARANTİ VE SINIRLI SORUMLULUK YASAL UYARISI

Her ne kadar Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nin düzgün ve güvenli çalışması için basiretli bir tacir gibi her türlü önlemi almasına rağmen ;

Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nin kullanımından kaynaklanabilecek her türlü risk KULLANICI'nın sorumluluğu altındadır. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., İŞTİRAKLERİ VEYA İLGİLİ ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK SAĞLAYICILARI VEYA LİSANSÖRLERİ, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'NİN KESİNTİYE UĞRAMAYACAĞI VEYA HATASIZ OLACAĞI KONUSUNDA GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR VE Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'NİN KULLANILMASIYLA ELDE EDİLEBİLECEK OLAN SONUÇLAR VEYA Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA SAĞLANAN BİLGİ, HİZMET VEYA TİCARİ ÜRÜNÜN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

AYRICA, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., WEB SİTESİ ARACILIĞIYLA ERİŞİLEBİLİR OLAN BİLGİLERİN DOĞRU, TAM VEYA GÜNCEL OLDUĞUNU BEYAN VEYA GARANTİ ETMEZ; YAZIM HATALARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

BU YASAL YÜKÜMLÜLÜK UYARISI, SÖZLEŞMENİN İHLALİ, HAKSIZ FİİL, İHMAL VEYA DİĞER FİLLER KAPSAMINDA, HERHANGİ BİR PERFORMANS ARIZASI, HATA, İHMAL, KESİNTİ, SİLİNME, KUSUR, ÇALIŞMADA VEYA İLETİMDE GECİKME, BİLGİSAYAR VİRÜSÜ, İLETİŞİM HATTI ARIZASI, HIRSIZLIK VEYA YOK EDİLME VEYA İZİNSİZ ERİŞİM, KAYDIN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KULLANIMI TARAFINDAN NEDEN OLUNAN HASARLAR VEYA ZARARLARA UYGULANMAKTADIR. KULLANICI, ÖZELLİKLE Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’NİN DİĞER KULLANICILARIN VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN KARALAYICI, HAKARET EDİCİ VEYA YASADIŞI FİİLLERİNDEN SORUMLU OLMADIĞINI VE BUNLARA İLİŞKİN ZARAR RİSKİNİN TAMAMEN KULLANICIYA AİT OLDUĞUNU AÇIK BİR ŞEKİLDE BEYAN VE KABUL EDER.

Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. VEYA BİR Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'Nİ KULLANAN HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA KURUM HİÇBİR ŞEKİLDE Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.WEB SİTESİ'NİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEBİLECEK OLAN VE BURADA SAYILANLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, SONUCA BAĞLI VEYA CEZAİ HASARLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE HİÇBİR HASARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. KULLANICI BU VESİLE İLE BU BÖLÜMÜN HÜKÜMLERİNİN, F Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'DE BULUNAN BÜTÜN İÇERİĞE UYGULANACAĞINI KABUL EDER.

YUKARIDA BELİRTİLEN ŞARTLARA EK OLARAK,Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., İŞTİRAKLERİ, BİLGİ SAĞLAYICILARI VEYA İÇERİK ORTAKLARI, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'DE BULUNAN BİLGİLERE İLİŞKİN HATALAR, YANLIŞLIKLAR, İHMALLER VEYA DİĞER KUSURLARDAN VEYA ZAMANSIZLIĞI VEYA DOĞRULANMAMASINDAN VEYA BUNLARIN KULLANICIYA İLETİLMESİNDE YAŞANAN GECİKMEDEN VEYA KESİNTİDEN VEYA BUNLARA İLİŞKİN OLARAK MEYDANA GELEN HAK TALEPLERİ VEYA ZARARLARDAN, NEDENİ VEYA SÜRESİNE BAKILMAKSIZIN, HİÇ BİR KOŞUL ALTINDA YÜKÜMLÜ OLMAYACAKLARDIR.

SİSTEM KESİNTİSİ

Mevcut teknoloji ile, hatasız bir şekilde bilgisayar programlarını (yazılımları) ve veri işleme sistemlerini (donanımları) çalıştırmak/geliştirmek veya internet bağlantısında meydana gelen beklenmeyen olayları kontrol altına almak (buradan sonra "teknik arızalar" olarak anılacaklardır) mümkün değildir. Bu nedenle Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.,, web sitesinin ve teknik sistemlerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşılabilir olmasını garanti etmemektedir. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., WEB SİTESİ hizmetlerinin kullanılması nedeniyle KULLANICILAR'IN uğrayabileceği zararlardan sorumlu olmayacaktır.


TİCARİ MARKALAR / TELİF HAKLARI


Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.,'in veDahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., WEB SİTESİ'nin logoları, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.,'in ticari markalarıdır. Bütün hakları saklıdır. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.,WEB SİTESİ'nde gözüken diğer bütün markalar, kendi sahiplerinin mülküdür.

İsim ve marka haklarının ihlali kesinlikle yasaktır. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.,'in ürettiği görsel, yazılı ve diğer türdeki içeriklerin telif hakları Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.,'e aittir. Hiçbir şekilde basılı veya elektronik bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. KULLANICI,Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.,'in hizmetlerini, bilgilerini, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., WEB SİTESİ'nde yayınlanan sözleşme ve politikalarını ve telif haklarına tabi diğer çalışmalarını satma, paylaşma, dağıtma ve sergileyerek kullanma hakkına sahip değildirler. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.,, her türlü fikri mülkiyet ve telif haklarını saklı tutmaktadır.

SATIN ALINAN ÜRÜNLER İÇİN HİZMET VE DESTEK

Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., WEB SİTESİ'den satın alınan tüm ürünler için desteğe ilişkin bütün talepler doğrudan üretici ya da ithalatçı Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.,'e yapılmalıdır. Bu süreçler üretici ya da ithalatçı Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.,'in ürün ile birlikte gönderilen garanti belgesinde belirlemiş olduğu şartlar ve koşullar doğrultusunda işler.

MÜCBİR SEBEPLER


Hukuken mücbir sebep olarak kabul edilecek durumların varlığı halinde,  Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birinin geç veya eksik ifa edilmesinden veya ifa edilmemesinden dolayı; herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar,  Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt olarak addedilmeyecektir. Ayrıca bu durumların varlığı halinde,  Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’nden herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir.

"Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve  Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

GEÇERLİ KANUN


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve web sitesini kullanımından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Taraflar, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.  ile KULLANICI arasında çıkabilecek ihtilaflarda, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ‘nin her türlü belge, kayıt, defterleri ile bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK 193. Maddesi kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.


TEBLİGATLAR


KULLANICI'nın, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nde bildirdiği adres, işbu Kullanıcı Sözleşmesiyle ilgili olarak yapılacak her türlü yasal bildirim için, geçerli adres olarak kabul edilecektir.

Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri, diğer tarafa yazılı olarak, üç (3) iş günü içinde bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış olacağını kabul edeceklerdir. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 'nin adres değişikliğini Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ sitesinde bildirmesi bu madde koşulunu yerine getirmesi için yeterlidir.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KULLANICI, hmega.com.tr’a üye olurken Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak ve üyelik sonrası Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti./hmega.com.tr ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’ nin iş ilişkisi içinde olduğu 3. Kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. Kişilere ve yurtdışına aktarılması KULLANICI ile Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.  arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır.


Kişisel veriler Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. iştirakleri tarafından işbu sözleşmesel ilişki kapsamında ve Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. Kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir.

Buna ek olarak KULLANICI, Kişisel Verileri dışındaki sipariş bilgileri (sipariş verilen ürün tipi, sipariş adedi, saati, sipariş verilen bölge vb.),Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Web Sitesi (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları vb. verilerinin Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirerek analizlerde 3. Kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. Web Sitesi üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

Her halükarda Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., elde ettiği Kişisel Verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı kullanmayacağını taahhüt eder. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, www.hmega.com.tr adresinde yer alan Aydınlatma Metni'ninden ulaşabilirler.”

HARİCİ LİNKLER
Web sitemizde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Link verilen web sitelerinin operatörleri kendi içeriklerinden sorumlu olacaklardır. Bu vesile ile açık bir şekilde, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ sitesinde link verilmiş olan bütün web sitelerinin içeriklerinden dolayı Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’nin her hangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., Üçüncü şahıs web sitelerinin veri koruma ve gizlilik ilkeleri içeriği konusunda sorumlu değildir.


GENEL
Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve KULLANICI arasındaki sözleşme, tarafları ve tarafların ilgili halefleri ve seleflerini de bağlamaktadır. KULLANICI, öncesinde Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’nin yazılı onayı olmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında oluşturulmuş olan sözleşmeyi veya hakları yahut yükümlülüklerini devredemez, temlik edemez, başkalarına yükleyemez veya başka bir şekilde ellerinden çıkartamaz.

Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., burada yazılanlarla sınırlı kalmamak kaydıyla Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'nin işini etkileyen pazar koşullarındaki değişiklikler, teknolojideki değişiklikler, ödeme yöntemlerindeki değişiklikler, ilgili kanunlar ve düzenleme gereksinimlerindeki değişiklikler ve Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nin sistem özelliklerindeki değişiklikler dahil olmak üzere farklı nedenlerden dolayı ve kendi takdirine bağlı olarak muhtelif zamanlarda;

Bu Sözleşme şartlarını revize ve tadil etme,

Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nde sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirme,

Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nde sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen ücretli veya ücretsiz hale getirebilme, dondurabilme veya tamamen iptal edebilme,

Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. , KULLANICI'ya duyurmak veya Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nin "Duyurular" bölümünde ilan vermek kaydıyla, dilediği tarihte Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nde sunduğu hizmetleri kısmen veya tamamen sona erdirebilir.

KULLANICI, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ'nde belirtilen ürünler için satın alınma anındaki geçerli olan politikalara ve şartlara ve koşullara tabi olacaktır. Yasal veya teknik zorunluluklarla sözleşme şartlarında veya web sitesinde yer alan diğer politikalarda herhangi bir değişiklik yapıldığında, KULLANICI tarafından yirmidört (24) saat içerisinde aksi yazılı olarak Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.'ne bildirilmediği sürece, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. , şartlar ve koşullardaki tüm değişiklikleri kabul ettiğini varsayma hakkına sahip olacaktır. 

Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. , web sitesinin "Duyurular" sayfasında ilan etmek kaydıyla Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Kullanıcı Sözleşmesi'nin maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Kullanıcı Sözleşmesi'nin maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra sitenin kullanılmaya devam edilmesi, değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.


HARİCİ LİNKLER
Web sitemizde, üçüncü şahıslar tarafından işletilmekte olan diğer web sitelerine ait linkler bulunabilir ve bu web siteleri, başka web sitelerine linkler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kontrollerin yapılmasına rağmen, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.; harici linklerin içerikleri konusunda herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir. Link verilen web sitelerinin operatörleri kendi içeriklerinden sorumlu olacaklardır. Bu vesile ile açık bir şekilde, Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. WEB SİTESİ sitesinde link verilmiş olan bütün web sitelerinin içeriklerinden dolayı Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’nin her hangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Dahafit Gıda ve Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti., Üçüncü şahıs web sitelerinin veri koruma ve gizlilik ilkeleri içeriği konusunda sorumlu değildir.

Pazar,Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma,Cumartesi
Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık
Stoklar azalıyor. En fazla [max] adet ürün mevcut.
İstek listesine ekleİstek listesinde araİstek listesinden çıkar